Betalingsside

Type medlemskap endre

Du har valgt 3 måneder.

Få tilgang til alle 3 månedene av vektnedgangsprogrammet vårt.
* Måned 1: Etableringsfasen, første måned av vårt vektnedgangsprogram. Et program for å hjelpe deg komme i gang med vektnedgang på riktig måte.
* Måned 2: Andre måned av vårt vektnedgangsprogram. En fortsettelse på programmet fra måned 1 for å sikre din fremgang.
* Måned 3: Tredje måned av vårt vektnedgangsprogram. Måneden der du har etablert gode rutiner, godt kosthold og en sunnere livsstil.

Kursmaterialet inkluderer:
* Profesjonelt utviklet vektnedgangsprogram for å sikre deg ukentlig progresjon.
* Digital treningsdagbok som tilpasses ditt utgangspunkt.
* Egentrening 3 dager i uken.
* Kostholdskalkulator som gir deg tydelige retningslinjer uten at du ofrer favorittmaten din.
* Matplanen monitoreres og tilpasses av deg selv.
* Er du veganer, vegetarianer, har cøliaki, laktoseintolerant, evt andre allergier, null problem!!
* Planen er tilpasset begge kjønn.
* Planen passer alle fra 18 år og oppover (om man er under 18 år må vi ha godkjenning fra en foresatt).

Programmet koster 799,- NOK.

Har du en rabattkode? Klikk her for å legge til din rabattkode.


Kontoinformasjon Har du allerede en konto? Logg inn her

LA FELTET VÆRE TOMT

Betalingsinformasjon Vi aksepterer følgende Visa, Mastercard, American Express, Discover, Diners Club, EnRoute, og JCB


Brukerbetingelsene

Kjøpsbetingelser
All trening skjer på eget ansvar.

Vi anbefaler at du rådfører deg med din egen lege før treningen settes i gang.

BETINGELSER
Dette kjøpet er regulert av den nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Med forbrukerkjøp menes her salg av vare til forbruker som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, og når selgeren opptrer i næringsvirksomhet med salg av varer over internett. Kontrakten er utarbeidet og anbefalt brukt av Forbrukerombudet. Forbrukerkjøp over Internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettsloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbruker ufravikelige rettigheter. Vilkårene i kontrakten skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen. Selgeren kan velge å tilby kjøperen bedre vilkår enn det som fremgår av disse salgsbetingelsene. I tilfeller hvor kontrakten ikke direkte gir løsningen på en problemstilling, må kontrakten utfylles med relevante lovbestemmelser.

1. AVTALEN
Avtalen mellom kjøper og selger består av opplysningene selgeren gir om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken (herunder blant annet opplysninger om varens art, mengde, kvalitet, andre egenskaper, pris og leveringsbetingelser), eventuell direkte korrespondanse mellom partene (for eksempel e-post) samt disse salgsbetingelsene. Ved motstrid mellom opplysningene selgeren har gitt om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken, direkte korrespondanse mellom partene og vilkårene i salgsbetingelsene, går direkte korrespondanse mellom partene og opplysningene gitt i bestillingsløsningen foran salgsbetingelsene, så fremt det ikke strider mot bindende lovgivning.

2. PARTENE
Firmanavn: Optimal Trener AS
Kontaktadresse: Slyngveien 26G, 0376 Oslo
E-post: post@optimaltrener.no
Telefonnummer: 40046006
Org Nr. 915 101 054
Kjøper er den person som foretar bestillingen.

3. PRISER
Prisene, som er oppgitt i nettbutikken, inkluderer merverdiavgift. Opplysninger om de totale kostnadene kjøperen skal betale, inklusive alle avgifter (merverdiavgift, toll, og lignende) og leveringskostnader (frakt, porto, fakturagebyr, emballasje med videre) samt spesifisering av de enkelte elementene i totalprisen, gis i bestillingsløsningen før bestilling er foretatt.

4. AVTALEINNGÅELSE
Avtalen er bindende for begge parter når kjøperens bestilling er mottatt av selgeren. En part er likevel ikke bundet av avtalen hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

5. ORDREBEKREFTELSE
Når selgeren har mottatt kjøperens bestilling, skal selgeren uten ugrunnet opphold bekrefte ordren ved å sende en ordrebekreftelse til kjøperen. Det anbefales at kjøperen kontrollerer at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen med hensyn til antall, varetype, pris osv. Er det ikke samsvar mellom bestillingen og ordrebekreftelsen, bør kjøperen ta kontakt med selger så snart som mulig.

6. BETALING

Transaksjonen må være bekreftet på selgerens konto før produktet leveres.

7. PERSONOPPLYSNINGER

Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Personopplysningene til kjøper under 15 år kan ikke innhentes med mindre selgeren har samtykke fra foreldre eller foresatte. Kjøperens personopplysninger skal kun utleveres til andre hvis det er nødvendig for at selgeren skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle. Selgeren kan kun innhente kjøperens personnummer dersom det er saklig behov for sikker identifisering og slik innhenting er nødvendig.


OPTIMAL TRENER

Alle rettigheter reservert © 2019